Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme shromažďovat pouze tehdy, pokud nám je sdělíte dobrovolně při vyplňování kontaktního formuláře. Sdělené údaje budeme bez Vašeho zvláštního souhlasu využívat výhradně k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat při zodpovězení Vašich dotazů. Po ukončení vztahu budou Vaše údaje zcela vymazány, pokud výslovně nepovolíte jejich další využívání.

Vaše údaje nebudeme předávat třetím osobám.

Máte nárok na bezplatné poskytování informací o Vašich uložených údajích, jakož i právo na jejich opravu, zablokování nebo vymazání. Pokud máte nějaké otázky, připomínky nebo pochybnosti ohledně shromažďování, zpracovávání a využívání Vašich osobních údajů nebo pokud chcete odvolat svůj souhlas či je nechat opravit, zablokovat nebo vymazat nebo pokud chcete uplatnit své právo na informace, kontaktujte nás prosím na následující adrese: info@r-mark.cz.

Na některých místech používáme takzvané Cookies. Ty slouží k tomu, aby naše internetová stránka byla vstřícnější k uživatelům, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se archivují ve Vašem počítači a které Váš prohlížeč ukládá do paměti. Cookies, které používáme my, jsou takzvané "Session-Cookies". Po prohlédnutí našich stránek jsou automaticky vymazány. Cookies nezanechávají ve Vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry.